X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آ

 • «آب از دستش نمی‌چکه.»
 • «آب از سرچشمه گل‌آلوده.»
 • «آب از آب تکان نمی‌خوره.»
 • «آب از سرش گذشته.»
 • «آب از آب تکان نخورد.»
 • «آب پاکی را روی دستش ریخت.»
 • «آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.»
 • «آب را گل‌آلود می‌کنه که ماهی بگیره.»
 • «آب را باید از سرچشمه بست.»
 • «آب زیر پوستش افتاده.»
 • «آب که یه جا بمونه، می‌گنده.»
 • «آبکش رو نگاه کن که به کفگیر می‌گه تو سه سوراخ داری.»
 • «آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه صد نی.»
 • «آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب.»
 • «آب که سر بالا می‌ره، قورباغه ابوعطا می‌خونه.»
 • «آب نمی‌بینه و گرنه شناگر قابلیه.»
 • «آبی از او گرم نمی‌شه.»
 • «آتش که گرفت، خشک و تر می‌سوزد.»
 • «آخر شاه منشی، کاه‌کشی است.»
 • «آخوندنباتی یعنی کشک»
 • «آخوند نباشد درد و غم»
 • «آدم، آ هست و دم.»
 • «آدم از کوچکی بزرگ می‌شود.»
 • «آدم با کسی که علی گفت، عمر نمی‌گه.»
 • «آدم بد حساب، دوبار می‌ده.»
 • «آدم به‌کیسه‌اش نگاه می‌کند.»
 • «آدم پول پیدا می‌کند، پول، آدم را پیدا نمی‌کند.»
 • «آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره.»
 • «آدم خودش بمیرد هوادارش نمیرد.»
 • «آدم خوش معامله، شریک مال مردمه.»
 • «آدم دانا به نیشتر نزند مشت»
 • «آدم دست پاچه، کار را دوبار می‌کنه.»
 • «آدم دست پاچه دوبار می‌شاشه.»
 • «آدم زنده، زندگی می‌خواد.»
 • «آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواد.»
 • «آدم گدا، اینهمه ادا؟»
 • «آدم گرسنه، خواب نان سنگک می‌بینه.»
 • «آدم گرسنه، یاد پلوی عروسیش می‌افته.»
 • «آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش می‌زنه.»
 • «آردها مونو بیختیم، الک‌ها مونو آویختیم.» (آرد خود را بیختیم، آردبیز را آویختیم.)
 • «آرزو بر جوانان عیب نیست.»
 • «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با دوستان مروت، با دشمنان مدارا» حافظ
 • «آستین نو، پلو بخور»
 • «آسوده کسی که خر نداره// از کاه و جوش خبر نداره.»
 • «آسیاب به نوبت.»
 • «آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه.»
 • «آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی‌نمک.» (آشپز که دوتا شد ،آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک )
 • «آش با جاش.»
 • «آش نخورده و دهن سوخته.»
 • «آش اینجا لواش اینجا کجا برم به از اینجا.»
 • «آفتابه خرج لحیمه.»
 • «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی.»
 • «آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار می‌کنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم می‌شه.»
 • «آمدم ثواب کنم، کباب شدم.»
 • «آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را کور کرد.»
 • «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا» شهریار
 • «آنان که غنی‌ترند، محتاج‌ترند.» ~ سعدی
 • «آن‌چه دلم خواست نه آن شد// آنچه خدا خواست همان شد.»
 • «آن‌را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟»
 • «آن‌قدر بارکن که بکِشد، نه آن‌قدر که بکُشد»
 • «آن‌قدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه.»
 • «آن‌قدر سمن هست، که یاسمن توش گمه.»
 • «آن‌قدر مار خورده که افعی شده.»
 • «آن‌ ممه را لولو برد.»
 • «آن‌وقت که جیک‌جیک مستانت بود، یاد زمستانت نبود؟»
 • «آن یکی می‌گفت اشتر را که هی// از کجا می‌آیی ای فرخنده‌پی// گفت: از حمام گرم کوی تو// گفت: خود پیداست از زانوی تو»
 • «آواز دهل شنیدن از دور خوشه.»

----------------------------------------

الف

 • «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند// تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری» سعدی
 • «اجاره نشین خوش نشینه.»
 • «ارث خرس به کفتار میرسه.»
 • «ارزان خری، انبان خری.»
 • «از آب کره می‌گیره.»
 • «از آب گذشته‌است.»
 • «از آب گل آلود ماهی می‌گیره.»
 • «از اسب افتاده‌ایم، اما از اصل نیفتاده‌ایم.»
 • «از اونجا مونده، از اینجا رونده.»
 • «از اون نترس که‌های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره.»
 • «از این امامزاده کسی معجزه نمی‌بینه.» یا «این امامزاده کور میکنه ولی شفا نمی‌ده.»
 • «از این دم بریده هر چی بگی برمیاد.»
 • «از این ستون به آن ستون فرجه.»
 • «از بی‌کفنی زنده‌ایم.»
 • «از تنگی چشم پیل معلومم شد * کآنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند.» ~ سعدی
 • «از تو حرکت، از خدا برکت.»
 • «از حق تا ناحق چهار انگشت فاصله‌است.»
 • «از خر افتاده، خرما پیدا کرده.»
 • «از خرس موئی کندن، غنیمته.»
 • «از خر می‌پرسی چهارشنبه کیه؟»
 • «از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه‌هات بده.»
 • «از درد لاعلاجی به خر میگه خانمباجی.»
 • «از دور دل و می‌بره، از جلو زهره رو.»
 • «از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه.»
 • «از شما عباسی، از ما رقاصی.»
 • «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» ((گر دایره کوزه ز گوهر سازند))
 • «از کیسه خلیفه می‌بخشه.»
 • «از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند.»
 • «از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد.»
 • «از ماست که بر ماست.»
 • «از مال پس است و از جان عاصی.»
 • «از مردی تا نامردی یک قدم است.»
 • «از من بدر، به جوال کاه.»
 • «از نخورده بگیر، بده به خورده.»
 • «از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن.»
 • «از هر چه بدم اومد، سرم اومد.»
 • «از هول هلیم افتاد توی دیگ.»
 • «از یک گل بهار نمی‌شه.»
 • «از این گوش می‌گیره، از آن گوش در می‌کنه.»
 • «اسباب خونه به صاحبخونه میره.»
 • «اسب پیش‌کشی‌رو، دندوناشو نمی‌شمرند.»
 • «اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر// رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود» میرزا حبیب روحی

(اسب و خر را که یک جا ببندند، اگر هم‌بو نشند همخو می‌شند.)

 • «اسب تازی شده مجروح به‌زیر پالان// طوق زرین همه در گردن خر می‌بینم» حافظ
 • «اسب ترکمنی است، هم از توبره می‌خوره هم ازآخور.»
 • «اسب دونده جو خود را زیاد می‌کنه.»
 • «اسب را گم کرده، پی نعلش می‌گرده.»
 • «اسب لاغر میان به کار آید// روز میدان نه گاو پرواری» سعدی
 • «اسب‌ها را نعل می‌کردند، کک هم پایش را بلند کرد.»
 • «استاد علم!- این رنگ به‌علم نبود.» (اوسا علم! این یکی رو بکش قلم!)
 • «استخری که آب نداره، این همه قورباغه می‌خواد چه‌کار؟»
 • «استخوان لای زخم گذاشتن.»
 • «اصل کار بر و روست، کچلی زیر موست.»
 • «افاده‌ها طبق طبق سگ‌ها به دورش وق وق.»
 • «افتادگی آموز اگر طالب فیضی// هرگز نخورد آب زمینی که بلند است» پوریای ولی
 • «اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد.»
 • «اگر بیل‌زنی، باغچه خودت را بیل بزن.»
 • «اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره.»
 • «اگر چاه آب ندارد، برای مقنی نان دارد.»
 • «اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی می‌کرد.»
 • «اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می‌بینمت بچشم آن وختی.»
 • «اگر برکه‌ای پر کنند از گلاب// سگی در وی افتاد کند منجلاب» سعدی
 • «اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش به آسمان می‌رسید.»
 • «اگر تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق می‌کنم.»
 • «اگر جراحی، پیزی خودتو جا بنداز.»
 • «اگر خدا بخواهد، از نر هم می‌دهد.»
 • «اگه خاله‌ام ریش داشت، آقا دائیم بود.»
 • «اگه خیر داشت، اسمشو می‌گذاشتند خیرالله.»
 • «اگر دانی که نان دادن ثواب است// تو خود می‌خور که بغدادت خرابست.»
 • «اگه دعای بچه‌ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی‌موند.»
 • «اگه زاغی کنی، زیقی کنی، می‌خورمت.»
 • «اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی.»
 • «اگر علی ساربان است، می‌داند شتر را کجا بخواباند.»
 • «اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد.»
 • «اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمی‌بره.»
 • «اگه لر به بازار نره بازار می‌گنده.»
 • «اگه مردی، سر این دسته هونگ (هاون) و بشکن.»
 • «اگه بگه ماست سفیده، من می‌گم سیاهه.»
 • «اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می‌کشه.»
 • «اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم.»
 • «اگه نشاشیدی، شب درازه.»
 • «اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد.»
 • «اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یک‌ساعته شوهر میده.»
 • «اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر.»
 • «امان از خانه‌داری، یکی میخری دو تا نداری.»
 • «امان از دوغ لیلی، ماستش کم بود آبش خیلی.»
 • «اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود» سعدی
 • «انگور خوب، نصیب شغال میشه.»
 • «اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام.»
 • «اول بچش، بعد بگو بی‌نمکه.»
 • «اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن.»
 • «اول بقالی و ماست ترش‌فروشی.»
 • «اول جلو خونه خودت جارو کن بعد خونه همسایه.»
 • «اول پیاله و بد مستی.»
 • «اول، چاه را بکن، بعد منار را بدزد.»
 • «ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک.»
 • «این بو که میاید بوی کباب نیست بلکه خر داغ می‌کنند.»

(اینجا گوشت کباب نمی‌کنند بلکه خر داغ می‌کنند.) (از دور بوی کباب میاد، از نزدیک خر داغ می‌کنند.)

 • «این تو بمیری، از آن تو بمیری‌ها نیست.»
 • «اینجا کاشان نیست که کپه با فعله باشد.»
 • «این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه.»
 • «این دغل دوستان که می‌بینی// مگسانند گرد شیرینی.»
 • «این قافله تا به حشر لنگ است.»
 • «اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله‌ات.»
 • «اینو که زائیدی بزرگ کن.»
 • «این هفت‌صد دینار، غیر از آن چارده‌شاهی است.»
 • «این‌همه چریدی دنبه‌ات کو؟»
 • «این‌همه خر هست و ما پیاده میریم.»

----------------------------------------

ب

 • «با آل علی هرکه در افتاد، ور افتاد.»
 • «با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت.»
 • «با این ریش می‌خواهی بری تجریش؟»
 • «با پا راه بری کفش پاره می‌شه، با سر کلاه.»
 • «با خوردن سیر شدی با لیسیدن نمی‌شی.»
 • «باد آورده را باد می‌برد.»
 • «با دست پس می‌زنه، با پا پیش می‌کشه.»
 • «بادنجان بم آفت ندارد.»
 • «بادمجان دور قاب چین.»
 • «بارون آمد، ترک‌ها به‌هم رفت.»
 • «بار کج به منزل نمی‌رسد.»
 • «با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هیچکدام هر دو.»
 • «بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره.»
 • «بازی بازی، با ریش بابا هم بازی.»
 • «با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره.»
 • «با کدخدا بساز، ده را بچاپ.»
 • «با گرگ دنبه می‌خوره، با چوپان گریه می‌کنه.»
 • «بالا بالاها جاش نیست، پائین پائین‌ها راش نیست.»
 • «بالاتو دیدیم، پائینتم دیدیم.»
 • «با مردم زمانه سلامی و والسلام.»
 • «با نردبان به آسمون نمی‌شه رفت.»
 • «با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین؟"
 • «باید گذاشت در کوزه آبش را خورد.»
 • «با یکدست دو هندوانه نمی‌شود برداشت.»
 • «با یک گل بهار نمی‌شه.»
 • «ببینیم و تعریف کنیم.»
 • «بچه سر پیری زنگوله پای تابوته.»
 • «بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد.»
 • «بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه.»
 • «بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد// یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید.»
 • «بدهکار رو که رو بدی طلبکار می‌شه.»
 • «برادران جنگ کنند، ابلهان باور کنند.»
 • «برادر پشت، برادرزاده هم پشت؛ خواهرزاده را با زر بخر با سنگ بکش»
 • «برادری بجا، بزغاله یکی هفت‌صنار.»
 • «برای شکار بچه‌ببر به مغاک ببر باید رفت.»
 • «بر آن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست»
 • «برای کسی بمیر که برات تب کنه.»
 • «برای همه مادره، برای ما زن‌بابا.»
 • «برای یک بی‌نماز، در مسجدو نمی‌بندند.»
 • «برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه.»
 • «بر عکس نهند نام زنگی کافور.»
 • «برو کشک‌تو بساب.»
 • «بزک نمیر بهار میاد// کنبزه با خیار میاد.»
 • «بز گر از سر چشمه آب می‌خوره.»
 • «بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده.»
 • «بعد از هفت کره، ادعای بکارت.»
 • «بگو نبین، چشممو هم می‌گذارم، بگو نشنو در گوشمو می‌گیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمی‌تونم.»
 • «بگیر و ببند بده دست پهلوون.»
 • «بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سیسکه، یکیش بلبل.»
 • «بمیر و بدم.»
 • «بنگر که چه می‌گوید، منگر که، که می‌گوید!»
 • «بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده.»
 • «به اشتهای مردم نمی‌شود نان خورد.»
 • «به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ؟ گفت: اگر از پل جستم ریش من و گرنه دم سگ.»
 • «به جای شمع کافوری چراغ نفت می‌سوزد.»
 • «بهر خران چه کاه برند چه زعفران»
 • «به درویشه گفتند بساطتو جمع کن، دستشو گذاشت در دهنش.»
 • «به دعای گربه کوره بارون نمیاد.»
 • «به روباهه گفتند: شاهدت کیه؟ گفت: دمبم.»
 • «به ‌زبون خوش مار از سوراخ در میاد.»
 • «به شترمرغ گفتند: بار ببر، گفت: مرغم، گفتند: بپر، گفت: شترم.»
 • «به شتره گفتند: شاشت پسه، گفت: چی چیم مثل همه کسه؟»
 • «به شتره گفتند: راه رفتنت کجه، گفت: چی چیم راسته؟»
 • «به قاطر گفتند: بابات کیه؟ گفت: آقادائیم اسبه.»
 • «به کچله گفتند: چرا زلف نمیزاری؟ گفت: من از این قرتی‌گری‌ها خوشم نمیاد.»
 • «به کک بنده که رقاص خداست.»
 • «به کیشی آمدند به فیشی رفتند.»
 • «به گاو و گوسفند کسی کاری نداره؟»
 • «به مالت نناز که به یک شب بنده، به حسنت نناز که به یک تب بنده.»
 • «به ماه میگه تو در نیا من در میام.»
 • «به مرغشان کیش نمی‌شه گفت.»
 • «به مرگ می‌گیره تا به تب راضی بشه.»
 • «به هرکجا که روی آسمان همین رنگه.»
 • «به یکی گفتند: بابات از گرسنگی مُرد. گفت: داشت و نخورد؟»
 • «به یکی گفتند: سرکه هفت‌ساله داری؟ گفت: دارم و نمی‌دم، گفتند: چرا؟ گفت: اگر می‌دادم هفت ساله نمیشد.»
 • «بیله دیگ، بیله چغندر.»
 • «بین همه پیامبرها جرجیس انتخاب کرده»

----------------------------------------

پ

 • «پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد.»
 • «پای خروستو ببند، به مرغ همسایه هیز نگو.»
 • «پایین‌پایین‌ها جاش نیست، بالابالاها راش نیست.»
 • «پز عالی، جیب خالی.»
 • «پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمی‌شناسه.»
 • «پس از قرنی شنبه به نوروز میافته.»
 • «پستان مادرش را گاز گرفته.»
 • «پسرخاله دسته دیزی.»
 • «پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان.»
 • «پسر کو ندارد نشان از پدر// تو بیگانه خوانش نخوانش پسر.»
 • «پشت تاپو بزرگ شده.»
 • «پنج انگشت برادرند، برابر نیستند.»
 • «پوست خرس نزده می‌فروشه.»
 • «پول است نه جان است که آسان بتوان داد.»
 • «پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله.»
 • «پول حرام، یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور.»
 • «پولدارها به کباب، بی‌پولها به بوی کباب.»
 • «پول ما سکه عُمَر داره.»
 • «پیاده شو با هم راه بریم.»
 • «پیاز هم خودشو داخل میوه‌ها کرده.»
 • «پی خر مرده میگرده که نعلش را بکنه.»
 • «پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه.»
 • «پیرزنه دستش به درخت گوجه نمی‌رسید، می‌گفت: ترشی بمن نمی‌سازه.»
 • «پیش از آخوند منبر نرو.»
 • «پیش‌ رو خاله، پشت سر چاله.»
 • «پیش قاضی و معلق بازی.»

---------------------------------------- 

ت

 • «تا ابله در جهانه، مفلس درنمی‌مانه.»
 • «تابستون پدر یتیمونه.»
 • «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد.»
 • «تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد.»
 • «تا تنور گرمه نون‌و بچسبون.»
 • «تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در بدر می‌کنی ننه.»
 • «تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون.»
 • «تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود.»
 • «تا کرکس بچه‌دار شد، مردار سیر نخورد.»
 • «تا گفته‌ای غلام توام، می‌فروشنت.»
 • «تا گوساله گاو بشه، دل مادرش آب می‌شه.»
 • «تا مار راست نشه توی سوراخ نمی‌ره.»
 • «تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن.»
 • «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.»
 • «تا هستم به ریش تو بستم.»
 • «تب تند عرقش زود در میاد.»
 • «تخم‌مرغ دزد، شتر دزد می‌شه.»
 • «تخم نکرد، وقتی هم کرد توی کاهدون کرد.»
 • «ترب هم جزء مرکبات شده.»
 • «ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد.»
 • «تره به تخمش می‌ره، حسنی به باباش.»
 • «تعارف کم کن‌ و بر مبلغ افزا.»
 • «تغاری بشکنه ماستی بریزد// جهان گردد به کام کاسه لیسان.»
 • «تف سر بالا، بر می‌گرده به ریش صاحبش.»
 • «تلافی غوره رو سر کوره در میاره.»
 • «تنبان مرد که دو تا شد به فکر زن دوم می‌افته.»
 • «تنبل مرو به سایه، سایه خودش می‌آیه.»
 • «تنها به قاضی رفته خوشحال برمی‌گرده.»
 • «تو از تو، من از بیرون.»
 • «تو بگو ف من میگم فرحزاد.»
 • «توبه گرگ مرگه.»
 • «تو که نی‌زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد.»
 • «تومون خودمونو می‌کشه، بیرونمون مردم را.»
 • «توی دعوا نون و حلوا خیر نمی‌کنند.»

----------------------------------------

ث

 • «ثنای خویش گفتن بود از تهی‌میانی» (پس از این‌همه مناقب، خجلم خجل پشیمان که...) نظامی
 • «ثوابت باشد ای دارای خرمن// اگر رحمی کنی بر خوشه‌چینی» حافظ
 • «ثواب راه به‌خانه صاحب خود می‌برد.»