X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ج

 • «جا تره و بچه نیست.»
 • «جاده دزد زده تا چهل روز امنه.»
 • «جایی نمی‌خوابه که آب زیرش بره.»
 • «جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته.»
 • «جلوی آب رودخانه را می شود گرفت، جلوی حرف (دهن) مردم را نه.»
 • «جواب ابلهان خاموشیست.»
 • «جواب‌های، هویه.»
 • «جوانی کجائی که یادت بخیر.»
 • «جوجه را آخر پائیز می‌شمرند.»
 • «جوجه همیشه زیر سبد نمی‌مونه.»
 • «جون به عزرائیل نمی‌ده.»
 • «جهود، خون دیده.»
 • «جهود، دعاش را آورده.»
 • «جیبش تار عنکبوت بسته.»
 • «جیگر جیگره، دیگر دیگره.»
 • «جهان دیدن به از جهان خوردن است.»

---------------------------------------- 

چ

 • «چار دیواری اختیاری.»
 • «چاقو دسته خودشو نمیبره.»
 • «چاه‌کن همیشه ته چاهه.»
 • «چاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی.»
 • «چاه نکنده منار دزدیده.»
 • «چرا توپچی نشدی.»
 • «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.»
 • «چراغی را که ایزد برفروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد.»
 • «چشیده خور بدتر از میراث خوره.»
 • «چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی.»
 • «چشمش آلبالو گیلاس می‌چینه.»
 • «چشمش هزار کار میکنه که ابروش نمیدونه.»
 • «چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه.»
 • «چنار در خونه‌شونو نمی‌بینه.»
 • «چنین است رسم سرای درشت»
 • «چوب خدا صدا نداره، هر کی بخوره دوا نداره.»
 • «چوب دو سر طلاست.»
 • «چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه.»
 • «چوب معلم گله، هر کی نخوره خله.»
 • «چو به گشتی، طبیب از خود میازار// چراغ از بهر تاریکی نگه‌دار.» (...که بیماری توان بودن دگر بار) سعدی
 • «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن// که می‌گویند ملاحان سرودی// اگر باران به کوهستان نبارد// به سالی دجله گردد خشک رودی»
 • «چه خوشست دوشاب فروشی، هیچ‌کس نخرد خودت بنوشی.»
 • «چه عزائیست که مرده‌شور هم گریه می‌کنه.»
 • «چه علی خواجه، چه خواجه علی.»
 • «چه مردی بود کز زنی کم بود.» (چو از راستی بگذری خم بود...) عنصری
 • «چیزی که شده پاره، وصله ور نمی‌داره.»
 • «چیزی که عوض‌داره گله‌نداره.»

---------------------------------------- 

ح

 • «حسنی به مکتب نمی‌رفت وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت.»
 • «حرف حق تلخ است.»
 • «حرف ٫حرف می اره .اسمان برف می اره»
 • حوضی که ماهی نداره قورباغه سالاره

---------------------------------------- 

خ

 • «خار را در چشم دیگران می‌بینه و تیر را در چشم خودش نمی‌بینه.»
 • «خاشاک به گاله ارزونه، شنبه به جهود.»
 • «خاک خور و نان بخیلان مخور.» ((خار نه‌ای زخم ذلیلان مخور...)) نظامی
 • «خاک کوچه برای باد سودا خوبه.»
 • «خال مه‌رویان سیاه و دانه فلفل سیاه// هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا؟»
 • «خاله‌ام زائیده، خاله‌زام هو کشیده.»
 • «خاله را می‌خواهند برای درز و دوز و گرنه چه خاله چه یوز.»
 • «خاله سوسکه به بچه‌اش میگه: قربون دست و پای بلوریت.»
 • «خانه‌ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست.»
 • «خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه.»
 • «خانه خرس و بادیه مس؟»
 • «خانه داماد عروسیست، خانه عروس هیچ ‌خبری نیست.»
 • «خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب.» سعدی
 • «خانه قاضی گردو بسیاره اما شماره داره.»
 • «خانه کلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم.»
 • «خانه نشینی بی‌بی از بی‌چادریست.»
 • «خانه همسایه آش می‌پزند بمن چه؟»
 • «خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی.»
 • «خدا برف را به اندازه بام میده.»
 • «خدا جامه می‌دهد کو اندام؟ نان می‌دهد کو دندان؟»
 • «خدا خر را شناخت، شاخش نداد.»
 • «خدا داده بما مالی، یک خر مانده سه تا نالی (نعلی).»
 • «خدا دیرگیره، اما سخت‌گیره.»
 • «خدا را بنده نیست.»
 • «خدا روزی‌رسان است، اما اِهنی هم می‌خواد.»
 • «خدا سرما را بقدر بالاپوش میده.»
 • «خدا شاه‌دیواری خراب کنه که این چاله‌ها پر بشه.»
 • «خدا گر ببندد زحکمت دری// به‌رحمت گشاید در دیگری.»
 • «خدا میان دانه گندم خط گذاشته.»
 • «خدا می‌خواهد بار را به منزل برساند من نه، یک خر دیگه.»
 • «خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم می‌ندازه.»
 • «خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو کی هستی؟»
 • «خدا وقتی‌ها میده، ور ور جماران هم،ها میده.»
 • «خدا همه چیز را به یک بنده نمی‌ده.»
 • «خدا همونقدر که بنده بد داره، بنده خوب هم داره.»
 • «خدایا آنکه را عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل ندادی چه دادی؟» ~ خواجه عبدالله انصاری
 • «خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن.»
 • «خر، آخور خود را گم نمیکنه.»
 • «خراب بشه باغی که کلیدش چوب مو باشه.»
 • «خر، ار جل اطلس بپوشد خر است.» (نه منعم به مال از کسی بهتر است...) سعدی
 • «خر است و یک کیله جو.»
 • «خر از لگد خر ناراحت نمیشه.»
 • «خر باربر، به که شیر مردم در.»
 • «خر به بوسه و پیغام آب نمی‌خوره.»
 • «خربزه شیرین مال شغاله.»
 • «خربزه که خوردی باید پای لرزش هم بشینی.»
 • «خربزه میخواهی یا هندوانه: هر دو وانه.»
 • «خر بیارو باقلا بار کن.»
 • «خر، پایش یک بار به چاله میره.»
 • «خرج که از کیسه مهمان بود// حاتم طایی شدن آسان بود.»
 • «خر چه داند قیمت نقل و نبات؟»
 • «خر خالی یرقه میره.»
 • «خر، خسته؛ صاحب خر، ناراضی.»
 • «خر خفته جو نمی‌خوره.»
 • «خر دیزه‌است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر به صاحبش بزنه.»
 • «خر را با آخور می‌خوره، مرده را با گور.»
 • «خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی باشه.»
 • «خر را که به عروسی می‌برند، برای خوشی نیست برای آبکشی است.»
 • «خر را گم کرده پی نعلش میگرده.»
 • «خر، رو به طویله تند میره.»
 • «خر سواری را حساب نمیکنه.»
 • «خرس، تخم میکنه یا بچه؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد.»
 • «خرس در کوه، بو علی سیناست.»
 • «خرس شکار نکرده رو پوستشو نفروش.»
 • «خر، سی شاهی، پالون دوزار.»
 • «خر کریم را نعل کردن.»
 • «خر که جو دید، کاه نمیخوره.»
 • «خر، که علف دید گردن دراز میکنه.»
 • «خر گچ‌کش روز جمعه از کوه سنگ میاره.»
 • «خر لخت را پالانشو بر نمیدارند.»
 • «خر ما از کرگی دم نداشت.»
 • «خر نر را از تخمش می‌شناسند.»
 • «خر ناخنکی صاحب سلیقه می‌شود.»
 • «خروار نمکه، مثقال هم نمکه.»
 • «خر وامانده معطل چشه.»
 • «خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره.»
 • «خر، همان خره پالانش عوض شده.»
 • «خرسواری بلد نیست، سواره اسب میشه»
 • «خریت ارث نیست بهره خداداده‌س.»
 • «خری که از خری وابمونه باید یال و دمشو برید.»
 • «خوشبخت آنکه خورد و کِشت، بدبخت آنکه مرد و هِشت.»
 • «خواب پاسبان، چراغ دزده.»
 • «خنده‌کردن دل خوش میخواد و گریه‌کردن سر و چشم.»
 • «خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو کور کرد.»
 • «خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه.»
 • «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.»
 • «خوبی لر به آنست که هر چه شب گوید روز نه آنست.»
 • «خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده.»
 • «خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگه میداره؟»
 • «خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی.»
 • «خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»
 • «خوردن خوبی داره، پس دادن بدی.»
 • «خوشا به حال کسانی که مردند و آواز ترا نشنیدند.»
 • «خوشا چاهی که آب از خود بر آرد.»
 • «خوش بود گر محک تجربه آید به میان// تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد»
 • «خوش زبان باش در امان باش.»
 • «خولی بکفم به که کلنگی بهوا.»
 • «یک ده آباد به از صد شهر خراب.»
 • «خونسار است و یک خرس.»
 • عاقبت / بالاخره «خیاط هم در کوزه افتاد.»
 • «خیر در خانه صاحبش را می‌شناسد.»
 • «خیک بزرگ، روغنش خوب نمیشه.»
 • «خیلی خوش چسه جلوی باد هم میشینه.»